Plánujeme na jaře položit venkovní keramickou dlažbu na verandě, máte pro mne nějakou radu, na co si dát pozor?

Dobrý den, venkovní pokládka je věc relativně náročná a na stavební firmu klade vysoké nároky.
Je nezbytně nutné dodržet tato pravidla:

  1. mít kvalitní a vyzrálý podkladní beton se sklonem
  2. použít hydroizolaci
  3. flexibilní lepidlo a flexibilní spárovačku od renomovaného výrobce
  4. spáry nejméně 6 mm mezi dlaždicemi, dilataci, krajní spáry
  5. mít vybranou správnou keramickou dlažbu.

 

ad 1. podklad musí být proveden z mrazuvzdorného vyzrálého materiálu bez dodatečných deformací, s čistým, hladkým povrchem bez špíny, prachu a mastnoty. Vodorovné plochy musí být se sklonem, a to alespoň 2%. Na takový podklad se doporučuje pokládat tepelné, popř. jen hydroizolační vrstvy. Hydroizolační vrstva musí být spolehlivě vodotěsně napojena na odvodní armatury a vyvedena do výše min. 15 cm na přilehlé svislé plochy a zdi. Na tuto hydroizolační vrstvu se pokládají drenážní vrstvy s uvedeným 2% sklonem, které zabraňují hromadění vody pod obkladem.
Na drenážní vrstvu se nanáší vlastní podloží obkladu, obvykle kvalitní betonová vrstva tl. 5 cm, která musí vyzrát minimálně 4 týdny.

ad 2. je nutné používat flexibilní lepidlo a syntetickou (flexibilní) spárovačku od renomovaných výrobců

ad 3. je nezbytné dodržovat větší mezery - spáry (nejméně 0,6 - 0,8 cm) mezi jednotlivými dlaždicemi. Při pokládce musí být každých 35 m2 v interiéru a každých 20 m2 v exteriéru instalována tzv. expanzní čili dilatační spára. Tu tvoří širší spára z umělé (flexibilní) nebo více roztažné hmoty, tak aby absorbovala případné expanze vzniklé v důsledku teplotních změn.

ad 4. je nutné dodržet zásadu, že krajní dlaždice nesmí být pokládány natěsno k přilehlým dalším plochám (zdi, silnici, betonu atd.), resp. krajní spáry (vyplněné silikonovými nebo polyuretanovými činidly) musí činit nejméně 0,8 cm.

Ad 5. –rádi vás přivítáme v některé z našich prodejen a s výběrem dlažby pomůžeme!

Samostatnou kapitolu tvoří dlažba s možností pokládky na terče či do štěrkového anebo pískového lože.